Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:04

Dzień Entropji (Lód, s. 641)

w języku, w którym mówimy, nie wypowie się wszystkich tych tragicznych kalectw i ograniczeń języka, którym mówimy. (24)

Żyjąc w Lecie, Jelenko, nigdy nie nauczymy się języka idej i nie zobaczymy jasno prawdy o rzeczywistości. Znamy natomiast prawdę o naszych słowach o rzeczywistości. (1045)

132 strona pracy; Się-roz-roz-ta-pia-się (140); Się-roz-ta-pia-się (411); słowa trochę lepiej przystają do słów (361).

* Wszystkie cytaty za: Jacek Dukaj, Lód, WL, Kraków 2007.


Reposted bykapitandziwny kapitandziwny

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl