Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2008

22:40

uwagi występne

Jeśli mamy zachwalać swoje osiągnięcia jak w Księdze rekordów Szutki, jestem mistrzynią łapania ostatniego autobusu oraz udało mi się pracę mgr niemal przepchnąć na nieistniejący konkurs prac. W finale 189 stron ze spisem treści:

I. UWAGI WSTĘPNE

1. Zakres omawianego materiału

1.1. Problem definicji gatunku Science Fiction

1.2. Metoda Science Fiction: modelowanie i eksperyment myślowy

II. WSTĘP DO ANALIZY POSZCZEGÓLNYCH UTWORÓW JACKA DUKAJA

1. Człowiek Turinga a człowiek Dukaja

1.1. Przyszłość człowieka Turinga, czyli fantastyka i futurologia książek Dukaja

2. Rozpiętość tematyczna prozy Dukaja jako efekt współczesnej specjalizacji nauk

I. EXTENSA

1. Wstępne warunki eksperymentu myślowego – homeostat rzeczywistości przedstawionej

1.1. Przymierze z kosmosem

1.2. Fizyka kwantowa w Extensie

1.2.1. Jak funkcja falowa – ze wszechmożliwości kollapsujesz do jednego jedynego stanu. Metafory kwantowe w opisie świata Extensy

1.3. Kosmiczna Anomalia jako furtka do obcych wszechświatów

2. Nie ma takiej granicy. Nie ma takiej granicy. Nie ma takiej granicy. Nie ma takiej granicy. Kwestia tożsamości gatunku Homo sapiens

2.1. Transgresja bohatera faustycznego. Konteksty kulturowe

2.1.1. Przemiana Homo sapiens w istoty postludzkie pod wpływem technologii: GOLEM XIV

2.1.2. Transgresja ludzi w Obcych: Limes inferior i Robot

2.2. Gdy wszystko, co nie jest mną, jest moją extensą, a nie ma niczego takiego, co mógłbym wskazać i szczerze pomyśleć: „to ja”. Problemy tożsamości jednostkowej w obliczu technologii extensy

II. PERFEKCYJNA NIEDOSKONAŁOŚĆ

1. Czytelnik w obliczu świata z XXIX wieku – zarysowanie świata przedstawionego

2. Świat perfekcyjnie niedoskonały i rządząca nim zasada ewolucji, która sama stała się świadomą siebie

3. Negentropiany – filary świata perfekcyjnie niedoskonałego

4. Pięć gatunków życia rozumnego we wszechświecie meta-fizycznym

4.1. Phoebe

4.2. Komputer Ostateczny

4.3. Inkluzje

4.3.1 Monadologia, czyli nauka o inkluzjach

4.3.2. Zwięzyki jako odpowiedź na problem komunikacji międzygatunkowej

4.4. Inkluzja Ultymatywna

5. Lekcja meta-fizyki

5.1. Kraftunek a specyfika czarnych dziur

5.2. Metafizyczne problemy meta-fizyki: modelowanie kosmosu

5.3. Problemy meta-fizyczne w życiu codziennym mieszkańców kosmosu

5.4. Meta-fizyczne meandry: Deformacje

5.5. Strojenie czarnych dziur do postaci Studni Czasu

5.6. Meta-fizyka jest nauką boską: Przekonanie o własnej ważności doprowadziło mnie do kompleksu Boga

6. Problemy tożsamości wieku XXIX

6.1. Ludzie i post-ludzie Turinga

6.2. Ludzie Turinga w świecie Turinga: OVR

6.3. Gdy Adam odkrywa, że jest boskim awatarem

6.4. Łatwiej zmienić fizykę – trudniej zachować po zmianie tożsamość. Cywilizacja jako schronienie i skansen

6.5. Prawo Progresu

6.5.1 Wykład komputera o tożsamości – GOLEM XIV

6.6. Kosmos Perfekcyjnej niedoskonałości

6.7. Gdyby istniały zwierciadła, w których mógłby się przejrzeć nagi fren…

6.8. Już w tej chwili mówiąc „Adam Zamoyski” powinnam mieć na myśli człowieka-plus-programy

6.9. Wszystkie byty kosmosu mają ontologiczny status Informacji

7. Że chociaż umrę, żyć będę w nowym pustaku; nie ja, ale jednak ja. Śmierć w świecie zbudowanym przez ludzi. Wszechświat przedstawiony Perfekcyjnej niedoskonałości.

8.1. Entropia jako przyczyna niedoskonałości świata perfekcyjnego: IACTE

8.2. Odległość od doskonałości wszechświatów zagnieżdżonych

8.2.1. Meta-fizyka a metafizyka: panenteizm Perfekcyjnej niedoskonałości

8.2.2. Zasada antropiczna w świecie stahsów, phoebe’ów i inkluzji

III. AGUERRE W ŚWICIE

1. Rusztowanie świata przedstawionego: glej jako technologia ontologicznego awansu

1.1. Deus ex gluex

2. Ontologie światów wyobrażonych: żywokryst a ewolucja gatunku ludzkiego: Katedra, Aguerre City i kosmos Perfekcyjnej niedoskonałości

3. Ciężkie czasy nastały dla zerojedynkowych ontologów. Glej i wszczepka jako czynniki decydujące o tożsamości mieszkańców Aguerre City

3.1. Stróż jako wynalazek wspomagający sterowanie i komunikację w xenotyku

4. Łańcuch Markowa i Krzywa Progresu jako definicje cywilizacji

IV. CZARNE OCEANY

1. Czarne oceany Mandelbrota.

2. Rejestrując cywilizację

3. Cywilizacja w zaślepie: moda kulturowa i miejski tłum

4. Czarne oceany

5. Wojny Monadalne

5.1. Memy

5.2. Psychomemy

5.3. Monady

5.4. Myślnia

5.5. Psychosoic universi jako cel ewolucji Homo sapiens

6. Cywilizacja jako ciąg niczyich algorytmów

6.1. Metafizyczny paragraf 22, czyli „Nie ma wyjścia z cywilizacji”

6.2. Nauka a wojna

7. Tożsamość jednostkowa w świecie Czarnych oceanów

7.1. Nicholasa Hunta gra o tożsamość

7.2. – Chryste Panie! – pieklił się Nicholas. – Nawet menadżerowi własnej wszczepki nie można ufać!

7.3. Hunt – kot Schrödingera

7.4. Kota Schrödingera zapatrywania na tożsamość

7.5. Irrehaare: Gdy dorosnę, będę komputerem

8. Na początku wszystko jest jedynie science fictionCzarne oceany intertekstualnie

8.1. Greg Egan – Quarantine

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Poetyka utworów Dukaja, a wewnątrztekstowa dialektyka obcości i pojmowalności

2. Poznawcza rola literatury Science Fiction i jej światów przedstawionych

2.1. Wartości filozoficzne, socjologiczne i antropologiczne Science Fiction

3. Fikcja jako pakt autora z czytelnikiem, a lektora i pisarza ze światem. Koncepcje fikcji według Anny Łebkowskiej

(Za 6 godzin się zaczyna się tzw. nowe życie z nową uczelnią.)


Posted in fantastyka / SF Tagged: Aguerre w świcie, Czarne oceany, Człowiek Turinga, Dukaj, Egan, Extensa, GOLEM XIV, IACTE, Irrehaare, Katedra, Limes inferior, Perfekcyjna niedoskonałość, Quarantine, Robot, Science Fiction, SF, Łebkowska

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl